Viser arkivet for november, 2010

Sammen reiser vi nye Sarpsborg Stadion!

Sarpsborg 08 ER en klubb av og for folket – for byen – for regionen!

Nye Sarpsborg Stadion bør være det samme!

Derfor bør også alle være med – og bidra med hver sin murstein til vår nye stortstue!
Bedrifter, organisasjoner, privatpersoner, kommune, fylke – JA, et REALT spleiselag. I god gammeldags Sarpsborg og Sarpsborg 08 ånd.

Sammen løfta vi laget til Tippeligaen.
Sammen reiser vi nye Sarpsborg Stadion!

Heia Sarpsborg 08!

Her startet fotballsamarbeidet i 1999.

Litt nostalgi etter at mået med fotballsamarbeidet er nådd. Her kommer referatet fra møte som må sies å være starten på et kronglete, men likevel velykket fotballsamarbeid i Sarpsborg:

“NY STADION” OG PROSJEKTET SAMMEN MOT TOPPEN

Møte i Auditoriet BI, Tune senter mandag 22.03.99 kl. 19.00

Tilstede;Tune, Greåker, Yven, SFK, Navestad, Tveter, SFK A/S, Sparta, “Pøsen”, pressen (SA og Radio 3)

Øivind Skjelle orienterte om bakgrunnen for prosjektet som er to-delt; “ny stadion” og “sammen mot toppen”.

1. SAMMEN MOT TOPPEN

Han understreket at det var av sentral betydning at alle 15 klubbene i distriktet gikk sammen om utvikling av ett nytt topplag, foreløpig kalt Borg fotballklubb. (Borg FK). Denne klubben vil være en klubb uten ungdomsavdeling, ett A-lag i kombinasjon med ett rekruttlag og/eller et juniorlag. Etablering av dette laget bør kunne komme på plass i seriesystemet innen 2002, og bør nok være på plass som et fundament for bygging av ny stadion.

Det ble poengtert at de klubbene som ikke var med i det videre arbeidet godt kunne melde seg på senere – døren står åpen. Enkelte av klubbene mente at det ville være naturlig å ta utgangspunkt i SFK og manet Skjelle til å samarbeide med dem i det videre arbeidet. En representant fra SFK A/S ga utrykk for det samme, og at han så problemer med at to forskjellige A/S`er skal legge ned ressurser for å få fram to forskjellige klubber som topp-lag. Vi fra Sparta nevnte at enkelte klubber kanskje synes det ville være vanskelig å delta i ett av to parallelle løp. Skjelle mente da at det ikke var snakk om to parallelle løp, men at en må enes om et samarbeid mellom alle klubbene. Det ble ikke enighet om hvilke av initiativene en skal satse på, men SFK (Finn Johansen) ga uttrykk for at deres initiativ til videre samarbeidsmøter med klubbene nå ble “lagt død” inntil videre.

Skjelles samarbeidsprosjekt går i hovedsak ut på 4 forhold:

1. Egen organisasjonsstruktur på samarbeidsprosjektet ”Sammen mot toppen"
2. Felles innkjøpskontor for utstyr/rekvisita.
3. Ledelseutvikling, trenerutvikling (foreldreutvikling), dommerutvikling
4. Talentutvikling (RBK modellen)

Med hensyn til pkt. 1 “Sammen mot toppen” presenterte han en modell for organisering av samarbeidet.

Skjelle ønsket tilbakemelding fra alle klubbene om de ønsket å være med videre og ba om at hver klubb valgte en representant som skal inngå i et representantskap. Representantskapet vil bli invitert til et nytt møte like over påske.

2. NY STADION

Med hensyn til “NY STADION” ble det vist en del tegninger over dette. Stadion blir liggende ovenfor “Plantasjen” og vil bygges for 12.000 tilskuerplasser. Det vil ligge to forretningsbygg i tilknytning til tribuneanlegget (langsidene) hvorav en kan benyttes til skoleformål. Det er ønskelig at kommunen kan påta seg ansvaret for grønnt-anlegget mens resten av bygget drives av et A/S. Kostnadene for gressmatte kan bli på ca. 10 mill. kr., mens selve bygget ellers er i dag stipulert til 70 mill. kr.

Når det gjelder næringsdelen av bygget er det “tunge” interessenter i bildet. Skjelle ville ikke ut med navn på hvilke personer/firma dette er i dag, heller ikke hvilke navn som er aktuelle i forhold til den sportslige og organisatoriske delen av “sammen mot toppen”-prosjektet."


Fotball

Hei, mener å ha lest i Sa at stadioen ikke har godkjenning for tippeligaen?
Hvor skal hjemmekampene spilles da?

Fotball og identitet

Mange har kommet med kreative ideer for å skape Sarpsborgs identitet. Dagen i dag viser at idrett er identitetsskapende. Ikke minst verdens største idrett, fotball, skaper samhold og identitet. Sarpsborg 08 har med sin måte å spille fotball på vært en stor bidragsyter til å gjøre sarpinger stolte. Treneren, styret og alle rundt laget har gjort en formidabel jobb som det står den største respekt av.
Dagen i dag viser hvor viktig fotball er for folket. Det vil bli snakket om Sarpsborg 08 og fotball på alle arbeidsplasser og i alle hjem i Sarpsborg hver dag frem til 1. serierunde i Tippeligaen i mars neste år. Jeg gleder meg allerede og det tror jeg alle sarpinger gjør. Tusen takk Sarpsborg 08! Dere har gitt Sarpsborg identitet og samhold.