Viser arkivet for september, 2011

Det har ”butta imot før”.

Dersom vi i fotballsamarbeidet skulle betegne noen situasjon som krise i den grad at en blir handlingslammet, hadde vi i Sarpsborg i dag fortsatt hatt 15 fotballklubber i fotballens bakgård. Gjennom de tolv årene fotballsamarbeidet i byen har vart, har vi hatt situasjoner som var ennå mer utfordrende enn den vi har som følge av tabellplasseringen. Det er på ingen måte noen krise – verken sett i forhold til den langsiktige strategiplanen til klubben eller i forhold til den genuine interessen for at vi skal lykkes med fotballsamarbeidet, at vi rykker ned i Adeccoligaen.

For eneste alternativ er større forbruk av penger en ikke har, og dermed satt under administrasjon av NFF, og som verre er; – miste lisensen. For det vil bety økte utgifter om en skal kjøpe ytterligere tjenester av topp kvalitet innenfor organisasjonsutvikling, økonomi, markedsarbeid og spillere/trenere. Personlig mener jeg det vi har av menneskelige ressurser er bra nok – men med noen justeringer. Slike justeringer er i hovedsak basert på erfaringer fra det arbeidet en har lagt bak seg, og evnen til å omsette disse erfaringene til ny kunnskap. Jeg har ingen grunn til å tvile på at alle som i år har jobbet med Sarpsborg 08 ikke mestrer dette.

Utfordringen nå blir å formidle til alle de fotballglade sarpinger som ønsker å se god fotball i framtiden, at det tar tid å bygge opp en toppklubb. Tolv år er kort tid, og selv om det har skjedd mye disse årene, har på ingen måte ”klubben satt seg” i så måte. I årets sesong har vi fått nye erfaringer og med publikums støtte neste år, vil klubben styrkes. Her må det jobbes langsiktig og det blir viktig å støtte opp i tiden som kommer. Den som gir seg har tapt, også på publikum siden.

For det ”har buttet i mot før” og vi har alltid klart å vise ”at vi skal se´te´at det årnær sæ i Særp”.